Aclariment ajuts menjador annex 2.3 i annex 3.
Ajudes/beques, Menjador

Aclariment ajuts menjador annex 2.3 i annex 3.

Uns aclariments per poder optar a tenir major puntuació respecte a les sol·licituds d’ajuts de menjador.

Teniu present el que s’indica a l’annex 2.3 i annex 3 de la resolució.

Per una banda, l’annex 2.3 diu que si es disposa d’un informe de serveis socials que aconselli facilitar l’ajut, directament s’obtindran 3 punts. És molt important que es presenti, cas de tenir-lo, ja que augmenta les possibilitats de rebre ajut, com també incrementa la quantia a percebre.

Per altra banda, l’annex 3 fa referència a situacions sociofamiliars desfavorables. Una de les situacions que són susceptibles de percebre fins a un punt més, entre moltes altres (veure annex 3), és la “incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu” per recollir els infants en horari de menjador. Cal presentar certificat de la feina o entitat formadora. Si sou autònoms, declaració jurada.

Igualment és el cas de desocupació (atur). Presentau certificat de l’entitat corresponent.

Teniu fins divendres 22 per presentar tota la documentació que considereu.