Actualització ajuts NESE
Ajudes/beques, NESE

Actualització ajuts NESE

Davant la controvèrsia ocasionada degut a la obligació de presentar certificat de discapacitat, finalment, en data d’avui mateix dia 6 d’octubre (mateix dia que acaba la presentació de sol·licituds), Conselleria d’Educació ens ha fet arribar el següent missatge:

“D’acord amb la resolució del Secretari d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats de data 30 de setembre de 2016 se entendrà com a acreditació suficient de la concurrència de necessitat educativa especial derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, el certificat emès a tal efecte per l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica o pel Departament d’Orientació”.

Així doncs, l’acreditació suficient per optar als ajuts, passa a ser la mateixa que en convocatòries anteriors.

Volem expressar el nostre malestar envers a com s’ha gestionat la convocatòria d’enguany (al·liena al centre) i demanar disculpes a les famílies que han estat perjudicades.