Admissió de l’11 al 21 de maig.
Admissió, Escolarització 15/16

Admissió de l’11 al 21 de maig.

De dia 11 fins dia 21 de maig podeu entregar les vostres sol·licituds de reserva de plaça.

Recordau que si entregau certificat d’empadronament, ha de constar l’antiguitat.

Recordau que també podeu fer el tràmit telemàtic en el següent enllaç: http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=184&cont=4534

Salutacions.