Ajudes alumnat amb Necessitats Específiques
Ajudes/beques

Ajudes alumnat amb Necessitats Específiques

ACLARACIÓ: Els alumnes amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta i els alumnes amb altes capacitats que vulguin sol·licitar ajudes per reeducació pedagògica i/o del llenguatge o per participar a programes específics per alumnes amb altes capacitats, a més de cumplimentar l’apartat D per part del gabinet, s’ha d’adjuntar un informe on el professional especifiqui el programa que durà a terme amb l’alumne.

IMPORTANT: Recorda que, un cop emplemanda la sol·licitud via internet, cal que el document original s’imprimeixi, es signi i s’entregui al centre educatiu on l’infant estigui matriculat el curs 14-15, adjuntant la documentació necessària.

Ja teniu a la vostra disposició informació relativa de les ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb NESE, per al curs 14-15.

Clicau aquí per accedir a l’enllaç.

A l’apartat de documents relacionats hi trobareu els següents documents:

– Convocatòria oficial (BOE 169 de 12 de juliol de 2014)

– Sol·licitud oficial

– Instruccions per emplenar la sol·licitud.

– Instruccions per a la tramitació de l’aul.

El termini per realitzar la sol·licitud finalitzarà el 30 de setembre de 2014.