Alumnes transportats
Transport

Alumnes transportats

Bon dia,

atenent a les noves instruccions rebudes cara al curs vinent 15/16 referent a l’alumnat transportat, vos comunicam que:

– el centre donarà a cada infant transportat un carnet, el qual li servirà d’identificació per poder gaudir del servei de transport. Hauran de dur el carnet cada cop que en facin ús.

– els alumnes d’EI reben el tractament de provisionals, degut al caràcter no obligatori del seu cicle. Aquests hauran de sol·licitar, a la secretaria del centre, autorització (vos podeu descarregar aquest model) per poder utilitzar el servei. La sol·licitud ha de tenir registre d’entrada 10 dies naturals comptadors abans del primer dia lectiu del curs. Així doncs, ha d’entregar-se abans de l’1 de setembre de 2015, ja que el curs comença dia 11 del mateix mes.

El fet de rebre tractament de provisionals informa que l’alumne tendrà plaça sempre i quan hi hagi places suficients i s’haurà d’adaptar als trajectes, aturades i horaris establerts.

Moltes gràcies.

La direcció.