Beques alumnat NESE
Ajudes/beques

Beques alumnat NESE

Benvolgudes famílies,

ha sortit la convocatòria de beques i ajudes per a l’alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018. 

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3033292

A mode de resum, els beneficiaris de les beques són:

Els alumnes amb NEE.

Els alumnes amb TDAH associat a discapacitat o trastorn de conducta (per tant que estiguin com a NEE no com a DEA) sí son beneficiaris de beca.
Els alumnes amb TDAH si aporten certificat d’IBAS de discapacitat sí són beneficiaris de beca. 

Els alumnes amb altes capacitats.