Consell Escolar

CANDIDATURES PROVISIONALS PARES I MARES AL CONSELL ESCOLAR

Els pares i mares que han presentat candidatura per part de les famílies al consell escolar són les següents:

  • Miquel Carsi Caballer
  • Carmen Gascón López
  • Antònia Ribas Moranta
  • Coia Sánchez Garcia

Aquestes candidatures són provisionals.

7 de novembre de 2018

La junta electoral