Cobrament ajudes menjador 15/16
Ajudes/beques, Menjador

Cobrament ajudes menjador 15/16

COBRAMENT AJUDES MENJADOR 15/16

 Reunió per explicar com es durà a terme el pagament:

DIMARTS 19/04 a les 16:30h. Aula 8. Primer pis.

Podeu consultar les quanties assignades al taulell d’anuncis del centre, tant a l’edifici de primària com a infantil.

Tal com diu la resolució de 23/12/15, BOIB 190 de 31/12/15, el pagament es realitzarà:

1. Per cobrar l’ajut concedit previst en aquesta convocatòria, l’alumne ha de fer ús del servei de menjador un mínim del 50 % dels dies (88) durant el curs 2015-2016 (total 176).

El còmput del 50% per als alumnes d’incorporació tardana s’inicia a partir de la incorporació de l’alumne al centre educatiu.

2. La quantitat que finalment cobrin les famílies serà, respecte al total de dies de menjador del curs 15/16:

– socioeconòmic:

*més de 10 punts: 70% del total de dies.

*No s’han adjudicats ajuts per 10 o menys punts.

– transport:

*més de 10 punts o entre 10 i 4: 50% del total de dies.

*entre 3 i 0 punts: 30% del total de dies.

3. La quantitat assignada a cada un dels alumnes correspon als dies del 1r trimestre que ha fet ús del servei de menjador i al 100% dels dies del 2n i 3r trimestre. No són quanties definitives, ja que és probable que no es faci ús de qualque dia dins el 2n o 3r trimestre. La quantitat que finalment correspon a l’alumne és la que resulta dels dies que ha quedat el 1r trimestre i en funció als dies reals del 2n i 3r trimestre que ha fet ús del menjador. I sempre tenint present els percentatges del punt 1 i 2 d’aquest full.

La diferència entre la quantitat assignada i la quantitat que realment li correspon en funció dels dies que ha fet ús del menjador passarà a formar part del romanent d’ajudes de menjador del centre, per cobrir altres necessitats.

4. El pagament es farà dins els 30 dies naturals (en període lectiu) des de la data de l’ingrés al centre educatiu.

A dia d’avui no tenim constància de quin dia serà.

Es publicarà a la web i al twitter.

Exemple: si el centre rebés l’ingrés en data de 7/04, idò es pagaria a les famílies abans del 7/05 i la quantia correspondria als dies que ha fet ús de menjador fins al dia de pagament.

Posteriorment, dins la darrera setmana de juny (ja no hi ha activitats lectives) es farà un segon pagament per valor dels dies de menjador restants.

Per qualsevol altra consulta podeu dirigir-vos a secretaria.

De dilluns a divendres de 9 a 10h i dimarts i dijous de 14.45 a 16h.

Salutacions.

L’equip directiu.