Recordatori com fer aportació 17/18?
aportacions

Recordatori com fer aportació 17/18?

Benvolgudes famílies,

Les famílies NO adherides al fons de reutilització de llibres cal que facin l’aportació dins aquest mes de setembre (podeu consultar l’aportació que vos pertoca).

Recordar que les famílies SÍ adherides al fons de reutilització que no han fet l’aportació cal que la facin el més aviat possible per poder entregar els llibres corresponents als seus fills/es.

Enguany tendreu 2 vies per fer-ho (no es pot fer amb doblers en metàl·lic al mostrador, ha de fer-se al caixer o online):

  1. Si teniu compte a LA CAIXA
    1. Banca online: no es fa per transferència habitual, sinó a través de “pagament a tercers”. Seguiu les instruccions que es marquen AQUÍ.
    2. A través del caixer a través del codis de barres que trobareu AQUÍ. El codi de barres s’ha d’imprimir o també es pot fer duent-lo a la pantalla del mòbil.
  2. Des de qualsevol altra entitat: 
    1. tranferència online al compte:  ES23 2100 0785 2102 0000 3954
    2. A través del caixer de Caixabank (La Caixa) amb qualsevol targeta (no fa falta que sigui de La Caixa, pot ser de qualsevol altra entitat) mitjançant el codi de barres pertinent que vos adjuntam (teniu un petit tutorial AQUÍ). El codi de barres s’ha d’imprimir o també es pot fer duent-lo a la pantalla del mòbil.

Les famílies amb dificultats econòmiques cal que, dins el mes de setembre, es posin en contacte amb la direcció/secretaria del centre per cercar vies per realitzar l’aportació de manera escalonada. AQUÍ podeu consultar un resum de les aportacions de cada nivell.

Moltes gràcies.

La direcció.

Download (PDF, 148KB)