aportacions

Com fer aportació 18/19

Benvolgudes famílies,

Haureu rebut per part dels mestres una circular amb el nom dels vostres fills/filles amb l’aportació que pertoca i amb un codi de barres.

Com el curs passat tendreu 2 vies per realitzar aquesta aportació (no es pot fer amb doblers en metàl·lic al mostrador, ha de fer-se al caixer o online):

  1. Si teniu compte a LA CAIXA
    1. Banca online: no es fa per transferència habitual, sinó a través de “pagament a tercers”. Seguiu les instruccions que es marquen AQUÍ.
    2. A través del caixer a través del codis de barres indicat a la circular.
  2. Des de qualsevol altra entitat: 
    1. Transferència online al compte:  ES23 2100 0785 2102 0000 3954
    2. A través del caixer de Caixabank (La Caixa) amb qualsevol targeta (no fa falta que sigui de La Caixa, pot ser de qualsevol altra entitat) mitjançant el codi de barres pertinent que vos hem adjuntat.

Recordau que no es podran entregar els llibres corresponents a les famílies SÍ adherides al fons de reutilització que no hagin fet l’aportació.

Les famílies amb dificultats econòmiques cal que, dins el mes de setembre, es posin en contacte amb la direcció/secretaria del centre per cercar vies per realitzar l’aportació de manera escalonada. Podeu consultar un resum de les aportacions de cada nivell a una entrada anterior de la nostra web.

Moltes gràcies.

La direcció.