Comunicacions centre-famílies.
comunicacions

Comunicacions centre-famílies.

Bon dia,

ens trobam dins un procés de millora respecte a la via de comunicacions envers les famílies. Apostam per la via electrònica, tal i com us vàrem explicar a principi de curs.  Som conscients que és molt millorable ja que estam tenint problemes externs al centre, i per això us ho manifestam

A modus d’exemple: des de la Conselleria d’Educació ens donaren la possibilitat d’enviar-vos comunicacions a través de SMS. Així doncs, tot aquell que ho volia rebre d’aquesta manera, va signar perquè així fós. Ara bé, ens han comunicat que no hi ha pressupost per enviar missatges SMS i que, per tant, ho hem de fer via correu electrònic.

No sols això, sinó que també hi havia la possibilitat de diferenciar entre missatges inmediats i d’informació general. Això suposa que, hores d’ara, amb l’afany de poder arribar a tothom, cada notificació la pogueu rebre per duplicat 3-4 vegades.

Us demanam disculpes per aquest fet, estam treballant per aconseguir millorar-ho.

Us demanam també que demaneu el vostre compte d’accés al Xestib, si no ho heu fet ja.  Per fer-ho, dirigiu-vos a la secretaria del centre.

Atentament,

La direcció.