Fons d’emergència
Uncategorized

Fons d’emergència

Benvolgudes famílies,

Us informam que enguany la Conselleria d’Educació i Universitat ha aportat un fons escolar d’emergència social als centres educatius públics de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquest fons és atendre situacions de necessitat social als centres públics de les Illes Balears en matèria d’alimentació i altres necessitats educatives per l’alumnat amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes pel curs 2015-16. Aquest fons pot ser utilitzat per cobrir les necessitats immediates de l’alumnat en matèria d’alimentació, escola matinera, material didàctic i escolar, activitats escolars complementàries o altres que els centres considerin necessàries.

El període de presentació de sol·licituds és de dia 8 al 19 de febrer a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 9 a 10h i dimarts i dijous de 14:45 a 16h.

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora les resoldrà. Aquesta comissió està composta per: PTSC, orientadora, serveis socials d’Esporles, Banyalbufar i Estellencs, equip de suport i equip directiu del centre.

Podeu descarregar-vos la sol·licitud     AQUÍ format doc           AQUí format pdf

El centre es reserva el dret de sol·licitar més informació si ho considera necessari.
Cas que tengueu coneixement que el centre disposa ja de certs documents, basta mostrar la documentació original quan es presenti la sol·licitud, no cal fotocòpies.
Cas contrari, presentau les fotocòpies pertinents.

Per a més informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2469852&coduo=204&lang=ca