Horari juny
Informacions

Horari juny

Benvolgudes famílies,
el proper dimecres encetam el mes de juny, i amb ell arriba l’horari d’estiu. És per això que us volem recordar:

• L’horari lectiu serà entre les 9:00 i les 14:00.
• Els alumnes que NO fan ús del menjador podran sortir a aquesta hora.
• El servei de menjador, per als alumnes que SÍ en fan ús, s’iniciarà a les 14:00.
• A partir de les 15:00 es podrà començar la recollida o la sortida (amb autorització escrita, feis-ho arribar al menjador) dels alumnes d’aquest servei.
• L’hora màxima de recollida dels infants serà les 16:15.
• L’hora de partida del bus escolar serà a les 15:30.
• No es faran les activitats extraescolars que s’han fet durant tot el curs a la franja del migdia.

Aprofitam per saludar-vos cordialment.
L’equip directiu
Esporles, 27 de maig de 2016.