MATRÍCULA 15/16
Escolarització 15/16, Matrícula

MATRÍCULA 15/16

Tots aquells alumnes que han obtingut plaça (reservada), han de formalitzar-la presencialment a Secretaria els dies 22, 23 i 24 de juny. L’horari de secretaria serà de 9 a 10h.

Aquí teniu els documents que heu d’aportar.

OBLIGATÒRIA VOLUNTÀRIA
– Fitxa alumne nou. – Full inscripció APIMA
– Autoritzacions i comunicacions Conselleria Educació. Sol·licitud reserva Escoleta matinera
– 2 fotos tamany carnet – Sol·licitud reserva menjador.
– Fotocòpia targeta sanitària
– Informació rellevant salut (si escau)

Salutacions.

La direcció.