Ajudes alumnat amb Necessitats Específiques

Ajudes alumnat amb Necessitats Específiques

ACLARACIÓ: Els alumnes amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta i els alumnes amb altes capacitats que vulguin sol·licitar ajudes per reeducació pedagògica i/o del llenguatge o per participar a programes específics per alumnes amb altes capacitats, a més de cumplimentar l’apartat D per part del gabinet, s’ha d’adjuntar un informe on el professional especifiqui el programa que durà a terme amb…

Butlletí informatiu

Butlletí informatiu

A continuació podeu veure el butlletí informatiu del centre per aquest curs 14-15. Fixau-vos que al final del mateix hi ha les autoritzacions que heu de retornar al tutor/a degudament signades. Moltes gràcies i bon curs!