Quota grups 16/17 i barreres arquitectòniques
problematiques

Quota grups 16/17 i barreres arquitectòniques

Benvolgudes famílies,

Una vegada que la Conselleria d’educació ha publicat els Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics. Curs 2016-17 , la direcció del centre vol manifestar el seu desacord en qüestions tan importants com són les ràtios o els criteris per a l’elaboració de les quotes de professorat, que posen en perill poder oferir una educació de qualitat amb les màximes garanties.

Després de més 10 actuacionsen els darrers dos cursos, entre cartes, sol·licituds, visites, reunions i entrega de documentació, referides a les barreres arquitectòniques que pateix el nostre centre, i vist que continua sense solucionar-se, el claustre va acordar per unanimitat amb data 2/6/2016 fer visible aquesta problemàtica. La primera mesura serà incloure un logo amb missatge de rebuig a totes les comunicacions del centre.

BARRERES

Moltes gràcies.

La direcció.