Visita del Conseller d’Educació i Universitat
Uncategorized

Visita del Conseller d’Educació i Universitat

El passat dilluns dia 14 de maig vàrem rebre la visita del Conseller d’Educació i Universitat, Martí March. L’acompanyaren en la visita el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas així com l’inspector del nostre centre, Juan Vicente Pérez.

Si bé la visita estava emmarcada en la roda de visites que des de principi de legislatura fa el Conseller als centres educatius de les Illes, des del centre, en la darrera carta que li enviàrem on li exposàvem una sèrie de dificultats de la nostra escola, també el convidàrem a visitar-nos.

Així doncs fetes les presentacions entre Conseller, directors generals i equip directiu, iniciàrem una visita a les instal·lacions, on a més de mostrar les rampes que ens construïren el curs passat, aprofitàrem per reivindicar de nou la construcció d’un ascensor a l’edifici de primària, així com recordar les deficiències en la cuina o les goteres de l’edifici d’infantil.

La visita va agafar un caire més formal, i ens vàrem seure per parlar de temes diversos, des de número de mestres, dotació d’equip de suport, ràtios per aula, fisioterapeutes, auxiliars tècnics educatius, TAC, i, com no, tornà a sortir el tema de l’ascensor.

A continuació varen ser els representants de l’AFA que es reuniren a parlar amb ells.

Per acabar la visita, el Conseller va convocar el claustre de mestres, al qual dirigí unes paraules i acabà obrint torn de paraula per a que qualsevol membre del claustre pogués demanar, expressar i compartir el que fos.

Podeu visitar la pàgina de Conselleria

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3349196&coduo=7&lang=ca